Privacybeleid Tour de Wadden

Inleiding 

Tour de Wadden neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@tourdewadden.nl

Wie is Tour de Wadden? 
Tour de Wadden is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (9718 KG) Groningen aan Taco Mesdagplein 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60236833. 

Tour de Wadden is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tour de Wadden de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Tour de Wadden jouw gegevens? 
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tour de Wadden persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tour de Wadden voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tour de Wadden worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing 
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, User ID
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website 
Doeleinde: Website analytics 
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht 
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 
Tour de Wadden heeft gegevens over jou in bezit, omdat Tour de Wadden die gegevens van de klant zelf heeft ontvangen.

Wat zijn jouw rechten? 
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tour de Wadden over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tour de Wadden. Je kunt verzoeken dat Tour de Wadden je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tour de Wadden te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tour de Wadden of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tour de Wadden te verkrijgen. Tour de Wadden zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tour de Wadden je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Tour de Wadden
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@tourdewadden.nl. Tour de Wadden zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tour de Wadden een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tour de Wadden je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers 
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Tour de Wadden. Het kan zijn dat Tour de Wadden verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties 
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Tour de Wadden gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Tour de Wadden gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Tour de Wadden aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Tour de Wadden ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Tour de Wadden worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Tour de Wadden worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Tour de Wadden je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@tourdewadden.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Tour de Wadden jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@tourdewadden.nl Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Comments are closed.